Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizații.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier, clasa I, grad superior.
  • 25 iulie 2016, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea din str. Dinicu Golescu,  nr. 2, Focșani, telefon: 0237/216.812

Sursa: posturi.gov.ro

banner sprijin pentru locurile de munca

Articole relaționate