Primăria Municipiului Focșani, Județul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul contabilitate venituri, Serviciul de impozite şi taxe locale/Direcţia economică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice
  • vechime în specialitatea studiilor neccsare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 septembrie 2015, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoștințelor PC;
  • 24 septembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
  • 28 septembrie 2015, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Focșani, Județul Vrancea, din bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, camera 103, telefon 0237/213.416.

Sursa anunt: posturi.gov.ro |Afiseaza toate locurile de munca

Articole relaționate