MUZEUL VRANCEI scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă nedeterminată:

– 5 (cinci) posturi supraveghetor cu studii medii şi generale
– 3 (trei) posturi de muncitor calificat cu studii medii şi generale
– 2 (două) posturi restaurator cu studii medii

Dosarele candidaţilor vor conţine următoarele documente:
– cerere de înscriere
– copie act de identitate
– copie certificat de naştere
– copie certificat de căsătorie
– copie adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi copie carte de muncă
– cazier judiciar valabil
– adeverinţă medicală valabilă
– Curriculum vitae
– documente care să ateste nivelul studiilor (original şi copie)

Dosarele se depun la secretariatul instituţiei din Bdul Gării nr.5, Focşani. Pentru contact telefon 0237222890.
Condiţii generale şi specifice :
– să deţină cetăţenia română
– să cunoască limba română , scris şi vorbit
– să aibă capacitatea deplină de exerciţiu
– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului
– să aibă studii medii
– să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

PROBE DE CONCURS

– proba scrisă se va susţine în data de 24 martie 2016, ora 9,00, în Secţia de Istorie şi Arheologie, Bdul Gării, nr. 1, Focşani.
– interviul se va susţine în data de 29 martie 2016, ora 9,00 la aceeaşi adresă.

Bibliografie :

Pentru posturile de supraveghetor şi muncitor calificat
1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi.
2. Lista monumentelor istorice din judeţul Vrancea.
3. Corina Nicolescu – Muzeologie generală.
4. Legea 53/2003 Codul Muncii – TITLUL II – Capitolul IV. TITLUL XI – Capitolul II .

Pentru posturile de restaurator
1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi.
2. Lista monumentelor istorice din judeţul Vrancea.
3. Corina Nicolescu – Muzeologie generală.
4. Legea 53/2003 Codul Muncii – TITLUL II – Capitolul IV. TITLUL XI – Capitolul II.
5. Aurel Moldoveanu – Conservarea preventivă a bunurilor culturale.

Dosarele candidaţilor se depun până la data de 16.03.2016, inclusiv, ora 12,00.

Calendarul de desiăşurare a concursului:
– 17 martie, ora 12,00 – afişarea rezultatelor în urma selectării dosarelor
– 24 martie, ora 09.00 – proba scrisă
– 28 martie,ora 10.00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă
– 29 martie, ora 09.00 – interviu
– 30 martie, ora 10.00 – afişarea rezultatelor finale (proba scrisă +

Concursul se va desfăşura in data dc 24 martie 2016. la ora 9,00, în Secţia de Istorie şi Arheologie. Bdul. Gării nr. I, Focşani.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 16 martie inclusiv, ora 12,00.

Relaţii la telefon 0237/222890.

Sursa: hwww.muzeulvrancei.ro

banner sprijin pentru locurile de munca

 

Articole relaționate

Ofertă angajare Autovip Focșani

Ofertă angajare Autovip Focșani

Autovip Focșani angajează: – responsabil parc auto și șef atelier; – șofer categoria D; – mecanic auto. Pentru mai multe detalii ne puteți