Ai nevoie de utilaje, spații de lucru sau echipamente noi? Noi te putem ajuta!

Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii , Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri va fi deschis incepand cu data de 08.07.2019.

Eligibilitate

Prin această prioritate de investiții sunt eligibile să beneficieze de finanțare microîntreprinderile (înființate înainte de 03.01.2018 si avand un numar mediu de salariati de maxim 9) care doresc să realizeze o investiție în mediul urban. Acestea trebuie să aibă cel puțin un an fiscal integral încheiat pe profit, iar activitatea pentru care solicită finanțare să fie autorizată la locul de implementare al proiectului. De asemenea, pentru ultimul an fiscal, dar și la momentul depunerii cererii de finanțare, societatea trebuie să fi avut, respectiv să aibă cel puțin 1 angajat cu normă întreagă, sau in caz contrar la depunerea proiectului sa aiba cel putin un angajat.

O societate cu activitatea suspendată temporar oricând în anul 2018 nu este eligibilă.

Gradul de finanțare al proiectului este de 80% (pentru a beneficia de punctaj in evaluarea tehnica si financiara).

Valoare eligibilă pentru un  proiect trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro. Rata de schimb RON/EUR utilizată în cadrul acestui apel de proiecte este 4,7517 RON/EUR.

Această finanțare nerambursabilă se supune regulii de minimis (Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro).

Cheltuieli eligibile

Dintre cheltuielile eligibile amintim:

  • Lucrări de construire / extindere / modernizare a spaţiilor de producţie / prestare de servicii ( Achizitia spatiilor si a terenurilor nu este eligibila)
  • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
  • Achiziţionarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
  • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
  • Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare online
  • Servicii de consultanță / asistență tehnică
  • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei.

Date de contact:

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email