Ansamblul folcloric “Păltineanca” provine din comuna Paltin, Vrancea. Comuna Paltin se află în zona montană din vestul județului, pe valea râului Zăbala, în depresiunea subcarpatică a Vrancei. Este străbătută de șoseaua județeană  DJ205D, care o leagă spre nord și est de Năruja și Valea Sării (unde se termină în DN2D) și spre sud de Spulber și Nereju.

Articole relaționate

Monumentul Independenței din Focșani Coperta

Monumentul Independenței din Focșani

Monumentul Independenţei din Focșani este situat pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, nr.15. Monumentul independenței fost ridicat la iniţiativa generalilor Gheorghe Macarovici şi Ion