Ansamblul folcloric “Păltineanca” provine din comuna Paltin, Vrancea. Comuna Paltin se află în zona montană din vestul județului, pe valea râului Zăbala, în depresiunea subcarpatică a Vrancei. Este străbătută de șoseaua județeană  DJ205D, care o leagă spre nord și est de Năruja și Valea Sării (unde se termină în DN2D) și spre sud de Spulber și Nereju.

Articole relaționate