BULETIN INFORMATIV MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE LA GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI Din datele statistice, în perioada sezonului rece, cele mai multe incendii se înregistrează la gospodăriile cetăţeneşti. Pericolul de izbucnire a incendiilor creşte din cauza exploatării intense, şi uneori necorespunzătoare, a sistemelor de încălzire şi a coşurilor de evacuare a fumului, defecte sau necurăţate.            Pentru înlăturarea pericolului de incendiu, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea recomandă respectarea următoarelor măsuri specifice: Pentru sobele cu şi fără acumulare de căldură, se recomandă următoarele: verificarea sobelor, canalelor şi coşurilor de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere; tencuirea şi văruirea părţii din pod a coşului de fum, în scopul sesizării fisurilor, deoarece căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coş de fum deteriorat constituie surse de aprindere, dacă în zona acestuia există materiale combustibile sau elemente de construcţie (grinzi, bârne, suport acoperiş etc.); uşiţele sau locaşurile speciale prin care se curăţă de funingine coşurile şi sobele trebuie închise sau astupate ermetic după terminarea operaţiunii de curăţare, orice defecţiune putând conduce la pătrunderea scânteilor sau particulelor aprinse în spaţiile din jur; coşurile de fum din cărămidă tencuită vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor, prin îngroşarea zidăriei coşurilor, iar în spaţiul dintre coş şi planşeu se va introduce un strat termoizolant; în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m; nu se vor introduce în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu se va lăsa uşa de la focar deschisă şi nu vor fi supraîncălzite sobele; sobele de metal se vor amplasa la distanţă de minim un metru faţă de pereţii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde uşor şi nu se vor aşeza direct pe pardoseala combustibilă; nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea uşii; se interzice: –         depozitarea materialelor combustibile deasupra sobelor; –         uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe ori în imediata apropiere a lor; –         funcţionarea sobelor supraîncălzite; –         folosirea sobelor cu uşi defecte. nu lăsaţi sobele în funcţiune fără supraveghere sau în grija copiilor; cenuşa se va evacua periodic într-un loc amenajat în acest scop, după ce se vor stinge resturile de jar. Pentru centralele termice, recomandăm următoarele măsuri: instalaţiile de încălzire centrală se pot amplasa în ansamblul unei clădiri, în clădiri independente ori alipite acestora, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice specifice; coşurile şi canalele de fum se realizează din materiale incombustibile rezistente la foc şi la acţiunea corozivă a fumului şi gazelor de ardere, acestea vor fi izolate corespunzător faţă de elementele combustibile ale pereţilor, planşeelor sau acoperişurilor; verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare la combustibil; curăţarea periodică a conductelor de alimentare şi a duzelor de pulverizare; se interzice: –         neechiparea centralei cu aparate de măsură şi control a temperaturii, presiunii din cazan şi conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de siguranţă sau nefuncţionarea acestor aparate; –         depozitarea combustibilului în interiorul centralei (cu excepţia combustibilului pentru consum zilnic); –         depozitarea în încăperea centralei termice a unor obiecte sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia; –         supraalimentarea cu combustibil.                   Pentru instalaţiile de încălzire sau preparare a hranei ce folosesc combustibil metanul sau butanul, sunt interzise improvizaţiile şi se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile de folosire indicate de producător. Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Vrancea

Sursa: http://www.isujvn.ro/en/informare-si-relatii-publice/buletine-si-comunicate-de-presa/1995-bi-124-2014-isu-vn-masuri-de-prevenire-a-incendiilor-pentru-perioada-sezonului-rece-la-gospodariile-populatiei

Articole relaționate

Cod Roșu Hidrologic Vrancea

Cod Roșu Hidrologic Vrancea „În intervalul 19 iunie a.c., ora 20:00 – 20 iunie ora 09:00, se anunţă creşteri importante de debite

BI 92/2015 ISU VN COLONELUL BALLA VIOREL CAMPION LA SAH

lorin, tel: 0755.057570                                             Nr. 92                      Focşani, 17.08.2015                                                                                                               BULETIN INFORMATIV COLONELUL BALLA VIOREL CAMPION LA ȘAH             În perioada 10.08 – 14.08.2015,