BULETIN INFORMATIV PREGĂTIRE CONSTANTĂ ÎN CAZ DE CUTREMUR Activitatea seismică specifică judeţului Vrancea s-a resimţit mai intens în ultima perioadă. Deşi riscul producerii unor astfel de evenimente din cauze naturale nu poate fi înlăturat, prin eforturile conlucrate ale cetăţenilor şi instituţiilor, se poate diminua amploarea consecinţelor prin activităţi efectuate înaintea producerii acestora, acţionând corect în timpul manifestării efective a seismelor şi participând la activităţile de revenire la starea anterioară. În acest sens, dorim să reamintim cetăţenilor principalele norme specifice de comportare înaintea şi pe timpul producerii unui seism. Protecţia antiseismică în interiorul locuinţei sau locului de muncă –         evitarea aglomerării spaţiilor de la locul de muncă sau din locuinţă cu piese de mobilier sau aparatură instabile la seism; –         asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse şi înalte, între ele şi prin prindere de un perete, grindă solidă; –         amplasarea echipamentelor tehnice şi aparatelor casnice mai grele sau a celor pe rotile – de exemplu: copiatoare, calculatoare mari, maşini de spălat, frigidere etc. – astfel încât să nu se afle în vecinătatea ieşirilor din încăperi spre a nu bloca prin deplasarea lor accesul; –         fixarea aparatelor în aşa fel încât racordurile să nu sufere deteriorări în caz de cutremur; –         amplasarea obiectelor fragile şi valoroase într-un loc mai jos şi sigur; –         amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili în dulapuri în care să nu se poată răsturna, în încăperi în care nu se locuieşte şi nu există pericolul de contaminare şi de incendiu; –         asigurarea uşilor dulapurilor cu închizători eficiente la oscilaţii, astfel încât deplasarea veselei depozitate să nu producă accidente; –         procurarea în locuinţă a cel puţin unui extinctor şi amplasarea acestuia într-un loc cunoscut şi accesibil în orice moment, lângă sursele potenţiale de incendiu; învăţaţi utilizarea acestuia; –         reţinerea locului de amplasare a comutatoarelor, siguranţelor, robinetelor generale şi locale pentru apă, gaze şi electricitate şi a modului lor de manevrare, astfel încât, la nevoie, după seism, să puteţi lua măsurile minime de intervenţie de urgenţă – închidere/deschidere; –         păstrarea la îndemână o unei truse de scule adecvate. Reguli de comportare, individuale şi de grup la locul de muncă, în familie, pe stradă, în timpul producerii seismului:    1. Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, liniştiţi-i şi pe ceilalţi, protejaţi copiii, bătrânii şi femeile. Nu vă speriaţi de zgomotele din jur.    2. Preveniţi tendinţele de a părăsi camera sau locuinţa, deoarece faza seismică iniţială are o durată redusă, astfel încât tocmai faza puternică a mişcării seismice vă poate surprinde pe scări, holuri, paliere, în aglomeraţie şi panică, conducând la accidente grave, nedorite. ATENŢIE! Scările sunt elemente de construcţii foarte sensibile la deplasările diferenţiate ale etajelor şi, chiar dacă ar rezista, deplasarea persoanelor pe scări sub efectul oscilaţiei seismice este extrem de periculoasă. Chiar dacă ieşirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuinţă parter ar fi în principiu posibilă şi fezabilă în scurt timp, în special pentru persoane tinere, afară sunt multe alte riscuri: coşuri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc.    3. Rămâneţi în încăpere sau locuinţă, departe de ferestre care se pot sparge şi vă pot accidenta, protejaţi-vă sub o grindă, toc de uşă solid, sub un birou sau masă care sunt suficient de rezistente spre a vă feri de căderea unor obiecte, mobile suprapuse, lămpi, tencuieli ornamentale etc. În lipsa unor astfel de posibilităţi vă puteţi proteja stând la podea lângă un perete solid, pe genunchi şi coate, cu faţa în jos iar cu palmele împreunate vă veţi proteja capul, ceafa, iar cu antebraţele pe lateral capul. Această recomandare implică o cunoaştere prealabilă a acelor elemente de construcţie rezistente, prin consultarea unui specialist atestat.    4. Dacă este posibil, închideţi sursele de foc cât puteţi mai repede iar dacă a luat foc ceva interveniţi imediat după ce a trecut şocul puternic.    5. Nu fugiţi pe uşă, nu săriţi pe fereastră, nu alergaţi pe scări, nu utilizaţi liftul, evitaţi aglomeraţia, îmbulzeala, iar dacă este posibil deschideţi uşa locuinţei spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, în vederea evacuării după terminarea mişcării seismice.    6. Nu alergaţi în stradă.    7. Dacă vă aflaţi în afara unei clădiri, deplasaţi-vă cât mai departe de clădire, feriţi-vă de tencuieli, cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuşi în stradă.    8. Acordaţi prim ajutor persoanelor rănite. La nivelul judeţului Vrancea, situaţiile de urgenţă generate de seisme şi/sau alunecări de teren sunt gestionate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin intermediul Grupului pentru suport tehnic. Instituţiile implicate în gestionarea acestor tipuri de risc au atribuţii specifice atât în faza de predezastru, cât şi în cea de postdezastru, pentru limitarea şi înlăturarea consecinţelor. Pentru pregătirea şi antrenarea societăţii civile în acţiuni de acordare a primului-ajutor, de limitare şi înlăturare a efectelor situaţiilor de urgenţă specifice, au fost constituite formaţiunile de voluntari specializaţi în intervenţia pentru situaţii de urgenţă. Periodic, cadrele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea organizează convocări de pregătire a membrilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Pe parcursul anului 2014 au fost organizate şi s-au desfăşurat 8 astfel de convocări având ca temă principală pregătirea teoretică şi practică a responsabililor din domeniul situaţiilor de urgenţă generate de cutremure. De asemenea, la nivelul localităţilor se organizează exerciţii aplicative pe baza unor programe adecvate pentru verificarea pregătirii tuturor forţelor de intervenţie, a populaţiei, funcţionării sistemului de înştiinţare, avertizare, prealarmare, alarmare, precum şi a tehnicii, mijloacelor şi materialelor de intervenţie aflate în dotare. 21 astfel de exerciţii de alarmare publică în caz de cutremur au avut loc în cursul acestui an, iar 48 exerciţii de evacuare a salariaţilor la nivelul operatorilor economici. Aceste activităţi se desfăşoară permanent, pe parcursul fiecărui an, în baza unor planificări ce cuprind toate localităţile judeţului. Conform planurilor activităţilor de verificare şi îndrumare desfăşurate la nivelul operatorilor economici, instituţiilor publice şi localităţilor, numai în perioada 22 noiembrie – 10 decembrie a acestui an s-au desfăşurat 79 exerciţii de evacuare pentru a verifica reacţia personalului de la locul de muncă în cazul producerii unui seism. De asemenea, în baza unui protocol încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale, au fost stabilite teme instructiv-educative şi activităţi practic-aplicative care se includ în cadrul programelor şcolare, precum şi în planurile activităţilor extraşcolare, în vederea pregătirii unitare la nivel naţional a copiilor, elevilor şi studenţilor, pentru formarea unui comportament adecvat în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de seisme. Pe parcursul acestui an, s-au organizat şi desfăşurat 327 exerciţii practice de evacuare în cazul producerii unor cutremure de pământ în unităţi de învăţământ judeţene, la care au participat şi reprezentanţi ai inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, pentru a verifica modul de reacţie şi comportare în astfel de situaţii atât a copiilor, cât şi a cadrelor didactice şi responsabililor pe această linie. Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Vrancea

Sursa: http://www.isujvn.ro/en/informare-si-relatii-publice/buletine-si-comunicate-de-presa/2026-bi-151-2014-isu-vn-pregatire-constanta-in-caz-de-cutremur

Articole relaționate

Cod Roșu Hidrologic Vrancea

Cod Roșu Hidrologic Vrancea „În intervalul 19 iunie a.c., ora 20:00 – 20 iunie ora 09:00, se anunţă creşteri importante de debite

BI 92/2015 ISU VN COLONELUL BALLA VIOREL CAMPION LA SAH

lorin, tel: 0755.057570                                             Nr. 92                      Focşani, 17.08.2015                                                                                                               BULETIN INFORMATIV COLONELUL BALLA VIOREL CAMPION LA ȘAH             În perioada 10.08 – 14.08.2015,