În perioada 04-10 octombrie 2016, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, în colaborare cu expertul în bunuri cu semnificație artistică, Ana Maria Harțuche, a desfășurat o campanie de cercetare în teren, în vederea promovării spre clasare în patrimoniul cultural național mobil a unor bunuri culturale de factură religioasă.

Activitatea a constat în fișarea unui număr de 19 bunuri mobile cu valoare culturală deținute de lăcaşe de cult monument istoric din municipiul Focşani şi județul Vrancea. Cele 19 bunuri culturale care au fost supuse atenției expertului sunt obiecte de cult (icoane) și piese de mobilier cultic (uși împărătești, tetrapod), după cum urmează:

 • 4 icoane împărătești, tema Maica Domnului, Isus Hristos, Nașterea Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Anastasia, picturi în ulei pe lemn, autor K. Dimitresco, datate 1858, deținător lăcaș de cult din municipiul Focșani;

 • 1 icoană cu ocladă, reprezentare a Sf. Ierarh Nicolae, pictură în ulei pe lemn, ocladă metal argintat, atribuită argintarului focșănean Mihail Caras, datată 1859, deținător lăcaș de cult din municipiul Focșani;

 • 1 icoană cu ocladă, tema Izvorul Tămăduirii, pictură în ulei pe lemn, ocladă din metal argintat, atribuită argintarului Mihail Caras, databilă mijl. sec. al XIX-lea, deținător lăcaș de cult din municipiul Focșani;

 • 1 icoană, tema Sf. Haralambie și Sf. Mina, pictură în ulei pe lemn, autor neidentificat, databilă înc. sec. al XIX-lea, deținător lăcaș de cult din municipiul Focșani;

 • 1 icoană, reprezentare a Sf. Mucenici Gheorghe și Dimitrie, pictură în ulei pe lemn, autor Ioniță Zugrav, datată 1861, deținător lăcaș de cult din municipiul Focșani;

 • 1 icoană cu tema Adormirea Maicii Domnului, pictură ulei pe lemn, autor neidentificat, databilă 1850, deținător lăcaș de cult din orașul Odobești;

 • 4 icoane, destinație de icoane împărătești, tema Isus Hristos, Maica Domnului, Sf. Nicolae, Sf. Mihail, picturi în ulei pe lemn, autor zugrav neidentificat, databile sf. sec. al XVIII-lea-înc. sec. al XIX-lea, deținător lăcaș de cult din comuna Vrâncioaia;

 • 3 icoane, tema Sf. Mucenic Gheorghe, Sf. Mucenic Dimitrie, Sf. Cuvioasă Parascheva, picturi în ulei pe lemn, autor zugrav neidentificat, databile prima jum. a sec. al XIX-lea, deținător lăcaș de cult din comuna Răcoasa;

 • 1 icoană, tema Izvorul Tămăduirii, pictură ulei pe lemn, autor Pavel Zugrav, datată 1860, deținător lăcaș de cult din comuna Cîmpuri;
 • uși împărătești, sculptură în lemn, pictură ulei pe lemn în două medalioane, reprezentând scena Bunei Vestiri, autor neidentificat, datate 1809, deținător lăcaș de cult din com. Valea Sării;
 • tetrapod, sculptură în lemn, autor neidentificat, databil înc. sec. al XIX-lea, deținător lăcaș de cult din comuna Valea Sării.

Pentru toate bunurile fișate se vor întocmi documentații cu propunere de clasare în patrimoniul cultural național mobil. Pe această cale, amintim că activitatea de cercetare în teren a patrimoniului mobil religios din Vrancea desfășurată de instituția noastră în colaborare cu expertul Ana Maria Harțuche a debutat în anul 2014. Urmare a acestei activități au fost clasate în patrimoniul cultural categoria juridică Fond, un număr de 5 bunuri culturale, iar 16 bunuri se află în procedură de clasare la Ministerul Culturii.

Articole relaționate