Comuna Vânători

Comuna Vânători este o așezare situată în partea estică a județului Vrancea, în regiunea Moldova, România. Este compusă dintr-o serie de sate – Balta Raței, Jorăști, Mirceștii Noi, Mirceștii Vechi, Petrești, Rădulești și Vânători – ultimul fiind centrul administrativ.

Localizată la est de Focșani, comuna Vânători se bucură de un cadru geografic distinct. Istoria sa datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, când era cunoscută sub numele de Jorăști, și era parte a plasei Biliești din județul Putna. În acele vremuri, comuna consta în satele Jorăști, Mândrești, Rădulești și Vânători, găzduind o populație de 980 de locuitori.

Comuna a fost marcată de o serie de schimbări structurale pe parcursul secolului XX, reflectând evoluția socio-politică a României. În anii ’30, comuna s-a dezmembrat, iar o parte din satele sale au devenit suburbi ale Focșaniului. În anii ’50, comunele au fost transferate raionului Focșani și apoi regiunii Bârlad și Galați. În 1968, comuna Vânători a revenit la județul Vrancea și a înglobat satele comunei Mircești.

Din punct de vedere demografic, comuna Vânători numără 5.164 de locuitori conform recensământului din 2011.

Comuna Vânători este accesibilă prin intermediul șoselelor județene DJ205P și DJ204E, care o conectează cu Focșani și Garoafa. În plus, comuna găzduiește 6 grădinițe și 6 școli, încurajând dezvoltarea educațională a comunității.

În comuna Vânători se găsesc și trei monumente istorice de interes local: Biserica „Sfinții Voievozi” din secolul al XVIII-lea situată în Mirceștii Vechi, rezervația de arhitectură și tehnică populară „Crângul Petrești”, și un monument dedicat eroilor din Primul Război Mondial, ridicat în 1921 în Jorăști.

Comuna Vânători este cunoscută și pentru o personalitate marcantă – Constantin Constantinescu Mircești (1900 – 1985), un renumit istoric și sociolog.


Facebook
WhatsApp
Twitter
Email