Universitatea din Bucuresti, prin Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei – Departamentul pentru Formarea Profesorilor, Filiala Focsani organizeaza o conferinţă nationala adresata tuturor cadrelor didactice şi studenţilor de la departamentele sau de la facultăţile de profil interesaţi de sporirea calităţii în educaţie.

OBIECTIVELE CONFERINŢEI:

Implicarea cadrelor didactice în modernizarea învăţământului actual;

Utilizarea unor metode novatoare în actul educaţional;

Valorificarea perspectivelor europene în învăţământul contemporan.

LOCAŢIE: D.F.P. Focşani, str. Timotei Cipariu, nr. 5, Focşani, Vrancea

PROGRAM:

9°° – 10³° – festivitate de deschidere;

10³° – 12°° – prezentarea lucrărilor;

12°°- 12³° – discuţii;

12³° – 13³° – pauză de cafea;

13³° – 153° – prezentarea lucrărilor;

153° – 16°° – discuţii;

16.00 – 16.30- concluzii.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

– înscrierea se va face pe baza fişei de înscriere, concomitent cu trimiterea lucrărilor prin ataşament electronic, pe adresa de e-mail a Departamentului de Formare a Profesorilor, Filiala Focşani, dpipp.focsani@yahoo.com până în data de 30 noiembrie 2014;

– fiecare lucrare poate avea maxim 2 autori;

– lucrarea va conţine maxim 5 pagini;

– prezentarea lucrării se va limita la maxim 5 minute.

CERINŢE DE REDACTARE:

– format A4;

– titlul, autorul şi instituţia unde funcţionează se vor scrie cu font Times New Roman, size 14, Bold;

– tehnoredactare text: Microsoft Office Word, font Times New Roman, size 12 Normal, la 1,5 rânduri, margini egale de 20 mm, text aliniat bloc;

– nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.

TAXA DE PARTICIPARE:

– 60 RON/ persoană – pentru a acoperi cheltuielile legate de pregătirea mapelor, programelor, diplomelor de participare şi realizării unui volum colectiv cu ISBN, în care vor figura toate lucrările înscrise;

– vă rugăm să trimiteţi prin poştă o copie după chitanţa de depunere a taxei de participare pe adresa: Departamentul de Formare a profesorilor, Filiala Focşani, strada Timotei Cipariu, nr.5, în clădirea Liceului Pedagogic. În cazul în care suma depăşeşte 60 RON va rugam sa notaţi numele şi prenumele tuturor colegilor pentru care se face plata, precum şi un nr. de telefon;

– taxa va fi achitată în contul: RO76CECEVR0137RON0107934 deschis la Banca CEC Focşani, Filiala Bahne, cu menţiunea „taxă pentru conferinţa naţională”;

– cheltuielile legate de transport vor fi suportate de către participanţi.

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Prof. univ. dr. Gheorghe Tomşa
Lect. univ. dr. Cornelia Ștefănescu (cornelia.stefanescu@yahoo.coom)
Lect. univ. dr. Oana Stoican (oana.stoican@yahoo.com)
Lect. univ. dr. Flavia Mălureanu (flaviamalureanu@yahoo.com)
Lect. univ. dr. Luiza Enachi-Vasluianu (vasluianu_luiza@yahoo.com)
Lect. univ. dr. Corneliu Ilade (corneliuilade_2001@yahoo.com)
Conf. univ. dr. Neagu Costică

Secretar Gina Ghimpu tel: 0237620001

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONFERINŢA NAŢIONALĂ
EDUCAŢIA LA ÎNCEPUT DE MILENIU
13 DECEMBRIE 2014

AUTORII LUCRĂRII:
1. NUMELE……………………………………..PRENUMELE………………………………..
SPECIALITATEA………………………………………………………………………………..
ADRESA DE DOMICILIU ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
TELEFON FIX/ MOBIL ………………………………………………………………………..
E-MAIL ………………………………………………………………………………………….
ŞCOALA…………………………………………………………………………………………
ADRESA ŞCOLII ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. NUMELE……………………………………..PRENUMELE………………………………..
SPECIALITATEA………………………………………………………………………………..
ADRESA DE DOMICILIU ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
TELEFON FIX/ MOBIL ………………………………………………………………………..
E-MAIL ………………………………………………………………………………………….
ŞCOALA…………………………………………………………………………………………
ADRESA ŞCOLII ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

TITLUL LUCRĂRII ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

PARTICIPARE: DIRECTĂ / INDIRECTĂ

MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII :
Calculator / Videoproiector / CD-player Altele : ………………………………………………………………………………….

TAXA DE PARTICIPARE A FOST ACHITATĂ CU chitanţa nr. ………………/din………..

Data_________________

Articole relaționate