Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă de îndată pentru data de 12 iunie 2015, ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din Bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Compania de Utilități Publice SA Focșani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


2. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Piețelor Focșani SA; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


3. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focșani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


4. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC ENET SA Focșani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


5. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focșani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2015, a sumei de 170.000 lei pentru organizarea în perioada 3-6 iulie 2015 a Zilelor Municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


7. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Mândrești – „Sf. Voievozi Mihail și Gavril” din Focșani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


8. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere Cimitirul Nordic etapa a II-a situat în str. Mărășești nr. 70, municipiul Focșani”; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


9. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului local, prevăzut în bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2015;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


Sursa: Primaria Focșani

Articole relaționate