Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacantă de director executiv al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Focşani, judeţul Vrancea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Mai multe detalii:

[sociallocker]

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice.
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. (în condiţiile art.31 alin.(1) din Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010),
  • cunoştinţe de operare PC:  nivel mediu
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Sursa completa: http://posturi.gov.ro/post/director-executiv-primaria-municipiului-focsani-vrancea/

[/sociallocker]

 

Articole relaționate