Consiliul Judeţean Vrancea şi Centrul Cultural Vrancea organizează la Galeriile Centrului Cultural Vrancea, Expoziţia de Artă Tradiţională cu Tematică Pascală, DE LA PSALMI ŞI ICOANE LA SFÂNTA SCRIPTURĂ ŞI MUZICĂ SACRĂ, ediţia a XVIII -a.

Manifestarea este organizată în parteneriat cu Ansamblul  Folcloric Ţara Vrancei.

 

Fisa de participare Pasti 2016

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

La expoziţia-concurs de icoane, ouă încondeiate (muncite), ţesături tradiţionale, crestături în lemn şi artă tradiţională a metalului, pot participa creatori populari amatori, fără limită de vârstă, la una sau mai multe secţiuni:

  • Icoanele pictate pe lemn sau sticlă, sculptate sau executate în tehnica metaloplastiei trebuie să fie realizate în stilul bizantin;
  • Ouăle încondeiate sau muncite, vor fi executate respectând simbolistica şi tehnicile tradiţionale specifice zonelor şi subzonelor etnofolclorice pe care le reprezentă creatorii;
  • Ţesături tradiţionale (ştergare şi păretare) ţesute în tehnica, culorile şi modelele caracteristice zonelor etnofolclorice reprezentate de creatori;
  • Cioplitură tradiţională, instrumente populare tradiţionale;

Juriul, având în vedere tematica, maniera, culorile şi tehnica folosită în executarea exponatelor, va premia cele mai reuşite lucrări şi pe creatorii acestora, confirmând astfel, sensul, valoarea şi rezultatele educaţiei permanente promovate de instituţiile de cultură de specialitate şi de învăţământ, care se ocupă în special de acest segment al procesului educaţional general, oferta făcută tuturor vârstelor, cu misiunea nobilă şi responsabilă de a păstra şi transmite generaţiilor viitoare, minunatul tezaur al artei tradiţionale.

Participanţii vor trimite maxim: 2 icoane, 5 ouă, 4 ştergare, 2 păretare, 2 crestături în lemn, 2 obiecte de artă din metal, 2 instrumente tradiţionale.

Exponatele vor fi însoţite de etichete explicative privind titlul lucrării şi fişa creatorului completată, anexată prezentului regulament.

Termenul limită de predare a obiectelor este de 18 aprilie 2016.

Organizatorii vor suporta costul returnării lucrărilor care nu au fost premiate.Premiile vor fi trimise în contul bancar personal menţionat în fişa de participare al premiantului.Plata trimiterii prin poştă a premiilor se va suporta de către premiant, unde va fi cazul.

Vernisajul şi festivitatea de premiere a creatorilor populari vor avea loc în data de 21 aprilie 2016, ora 14.00, în spaţiul expoziţional de la sala Balada a Ansamblului Ţara Vrancei din Focşani.

Lucrările apreciate de  un juriu de specialitate ca fiind cele mai valoroase, vor fi premiate după cum urmează:

 

PREMII:

SECŢIUNEA ICOANE                     SECŢIUNEA OUĂ ÎNCONDEIATE

Premiul I    200 lei                                      Premiul I     80 lei

Premiul II   150 lei                                      Premiul II    70 lei

Premiul III  100 lei                                      Premiul III   60 lei

Menţiune     50 lei

 

SECŢIUNEA PĂRETARE               SECŢIUNEA ŞTERGARE

Premiul I    280 lei                                      Premiul I    100 lei

Premiul II   250 lei                                      Premiul II     90 lei

Premiul III  200 lei                                      Premiul III    80 lei

 

SECŢIUNEA CRESTĂTURI            SECŢIUNEA MĂŞTI POPULARE

Premiul I  100 lei                               Premiul I    100 lei

Premiul II   90 lei                                  Premiul II     80 lei

Premiul III  80 lei                                  Premiul III    60 lei

 

SECŢIUNEA INSTRUMENTE POPULARE

Premiul I   150 lei

Premiul II  100 lei

Premiul III   80 lei

 

Lucrările premiate vor rămâne obligatoriu în patrimoniul instituţiilor care au acordat premiile.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0237/210213 sau la sediul organizatorilor principali.

La vernisaj un grup de concurenţi, va exemplifica arta proprie în prezenţa spectatorilor iar grupul Cetina va susţine un recital de muzica populară cu tematică pascală.

 

Articole relaționate

Vernisajul expoziţiei de artă “Brăila 650”

Consiliul Judeţean Brăila, Centrul de Creaţie Brăila şi Filiala Uniunii Artiştilor Plastici din Brăila organizează, cu sprijinul Consiliului Judeţean Vrancea şi al