Cerintele postului
a) STUDII
Licentiat in farmacie.
b) EXPERIENTA
Experienta pe un post similar constituie un avantaj.
c) INSTRUIRE
Educatie farmaceutica continua, minim 40 de ore pe an constituie un avantaj.
d) ABILITATI
Aptitudini de comunicare, aptitudinea de a lucra cu documente, capacitatea de a gestiona informatii (culegere, clasificare, interpretare si transmitere a informatiilor).

Sumarul Postului
Asigura prepararea, conservarea si eliberarea produselor magistrale si oficinale, asigura conservarea si eliberarea produselor medicamentoase, a produselor igienico-cosmetice, precum si a dispozitivelor medicale, raspunzand de calitatea acestora.
Raspunde de activitatea din farmacie in lipsa Farmacistului sef.
Respecta principiile eticii si deontologiei profesionale.

Sursa: http://www.farmaciiledona.ro/cariere/farmacist-I88

Articole relaționate