Scriitorul Mircea Dinutz , prieten și apropiat colaborator al bibliotecii, a decis, încă din timpul vieții, să doneze Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, prin testament, întreaga bibliotecă personală. Urmare a acestei donaţii, Biblioteca Judeţeană a constituit Fondul documentar „Mircea Dinutz”, fond care cuprinde aproximativ 4000 de volume, plicuri cu documente şi manuscrise, precum şi drepturile de autor asupra acestor manuscrise, înscrisuri, dosare conţinând actele de studii ale scriitorului, diplome, certificate, articole din presă, fișe de lectură, dactilograme.

Fondul documentar „Mircea Dinutz”  este deja prelucrat în proporţie de 30%.

La sfârșitul anului 2013, cu sprijinul familiei, donația  a ajuns în rafturile bibliotecii, la momentul respectiv, Teodora Fîntînaru, managerul Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, declarând că “este prima oară când biblioteca beneficiază de o donație prin act testamentar a unei întregi biblioteci personale”.

Fondul documentar „Mircea Dinutz”  cuprinde în mare măsură cărţi de specialitate din domeniul umanist. Acest fond este edificator pentru o bună cunoaştere a laboratorului de cercetare şi de creaţie al criticului literar focşănean, pentru modul în care acesta se raporta la un autor sau la o carte. Fondul documentar „Mircea Dinutz”  reprezintă o importantă sursă de cercetare pentru elevi, studenți, pentru toți cei care vor dori să aprofundeze studiile filologice și de literatură română și universală.

Născut la Bacău la 24 septembrie 1948, Mircea Dinutz a urmat Facultatea de Filologie de la Institutul Pedagogic (1967-1970) şi Facultatea de Limba şi Literatura Română (secţia latină) din Bucureşti (1971-1975). După absolvire, a lucrat în câteva oraşe din ţară, din 1984 stabilindu-se în Focşani.

A fost profesor de limba şi literatura română sau de latină la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu”, la Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” şi la Colegiul Naţional „Unirea”, activitatea didactică fiindu-i încununată cu Ordinul „Meritul pentru Învăţământ în grad de Ofiţer, pentru abnegaţia şi devotamentul puse în slujba învăţământului românesc” (2004).

Mircea Dinutz a avut dorinţa de a continua la Focşani o revistă  de talie europeană, ”Pro-saeculum”, ducând mai departe ştafeta unui alt plecat în lumea umbrelor, Alexandru Deşliu.

Mircea Dinutz a colaborat cu revistele literare ”Caiete critice”, ”Convorbiri literare”, ”Viaţa românească”, ”Ateneu”, ”Literatorul.

Autor a peste cinci sute de studii de critică şi istorie literară, Mircea Dinutz a semnat prefeţe şi postfeţe, a alcătuit patru ediţii critice, a elaborat, în colaborare, monografiile „Virgil Huzum” şi „Ioan Larion Postolache”, precum şi lucrarea „Textul literar. Orizonturi de lectură”.  A publicat peste 500 de articole de critică literară, cronică de întâmpinare, eseuri, recenzii, articole de opinie, pamflete în numeroase reviste din întreaga ţară („Caiete critice”, „Convorbiri literare”, „Viaţa Românească”, „Ateneu”, „Acolada”, „Vitraliu”, „Literatorul”, „Bucovina literară”, „Vatra veche”, „Plumb”, „Spaţii culturale”, „Ex Ponto”, „Argeş” ş.a.). Din 2008, a fost redactorul-şef al revistei focşănene „Pro Saeculum”.

A publicat volumele: „Marin Preda – Patosul interogaţiei” (1997), „Popasuri critice” (2001), „Florin Muscalu” (2007), „Tablete de duminică” (2008), „Ioan Dumitru Denciu” (2009). „Scriitori vrânceni de ieri şi de azi” (2011), „D’ale democraţiei” (2012) şi „Anamneze necesare” (2012).

Mircea Dinutz s-a îngrijit de prefața, tabelul cronologic, notele critice, bibliografia și reperele istorico-literare la romanul „Lydda” al lui Duiliu Zamfirescu, primul roman epistolar din literatura română.

20160218_143208 20160218_143231 20160218_143330 20160218_143344 20160218_143503 20160218_143533 20160218_143544 20160218_143559 20160218_143616 20160218_143654

 

Articole relaționate

Monumentul Independenței din Focșani Coperta

Monumentul Independenței din Focșani

Monumentul Independenţei din Focșani este situat pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, nr.15. Monumentul independenței fost ridicat la iniţiativa generalilor Gheorghe Macarovici şi Ion