Consiliul Județean Vrancea, cu sediul în Focșani, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul Implementare și Coordonare Proiecte Finanțate din Fonduri Nerambursabile;
 2. inspector, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul Monitorizarea Proiectelor și Contractelor Instituțiilor Subordonate și Consiliilor Locale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Mai multe detalii:

[sociallocker]

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul Implementare și Coordonare Proiecte Finanțate din Fonduri Nerambursabile:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • inspector, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul Monitorizarea Proiectelor și Contractelor Instituțiilor Subordonate și Consiliilor Locale:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 iunie 2014, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Vrancea din Focșani, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, camera 303, Județul Vrancea, telefon 0372/372.433.

[/sociallocker]

Articole relaționate