Ofertă angajare mentor Asociația Voluntariat Pentru Viață

Ofertă angajare mentor Asociația Voluntariat Pentru Viață

 

Asociaţia Voluntariat Pentru Viaţă cu sediul în localitatea Mărăşeşti, jud. Vrancea, tel. +40(0)770464485, înregistrată sub nr. 5/12/11/2012  în Registrul Unic al Asociaţiilor şi Fundaţiilor, CUI/CIF 30904111, reprezentată legal prin Ionuţ Bogdan Chiriş, angajează pe perioadă determinate, 1an, după cum urmează:

Responsabil mentorat şi supervizare activitaţi voluntari în cadrul proiectului On Air finanţat de Uniunea Europeană, prin Corpul European de Solidaritate2020-2-RO01-ESC11-080599 cod COR 242104-RESPONSABIL PROCES.

Contract pe perioadă determinate 1an. Norma întragă, 8 ore pe zi/5 zile pe săptămână.

Cerinţe:

  1. Studii medii sau superioare.
  2. Vorbitor de cel puţin două limbi straine din care una este obligatoriu engleza.
  3. Salariu este minim pe economie.
  4. Se oferă cazare în oraşul Mărăşeşeti.
  5. Experienţă de voluntariat constituie un avantaj.

Vă rog să trimiteţi CV şi scrisoare de inteţie până la data de 21 mai 2021 pe adresa voluntariatpentruviata@gmail.com

Articole relaționate