Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea organizează concura pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de conducere de director economic:

 • 31.07.2019, ora 15.00, Compartiment R.U.N.O.S. – termen limită depunere dosare concurs;
 • 02.08.2019, ora 13.00 – termen afișare rezultate selecție dosare;
 • 05.08.2019, ora 15.00 – termen depunere contestație cu privire la selecția dosarelor;
 • 06.08.06.08.2019, ora 15.00 – termen afișare rezultate contestații cu privire la selecția dosarelor;
 • 08.08.2019, ora 10.00 – desfășurării primei probe a concursului – testul- grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • 08.08.2019, ora 16.30 – termen afișare rezultate test-grilă;
 • 09.08.2019, ora 16.30 – termen depunere contestație cu privire la notarea probei scrise;
 • 09.08.2019, ora 18.00 – termen afișare rezultate contestații cu privire la notarea probei scrise;
 • 12.08.2019, ora 09.30 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • 12.08.2019, ora 15.00 – termen afișare rezultate prezentare proiect de specialitate;
 • 13.08.2019, ora 15.00 – termen depunere contestație cu privire la notarea proiectului de specialitate;
 • 13.08.2019, ora 17.00 – termen afișare rezultate contestații eu privire la notarea proiectului de specialitate;
 • 14.08.2019, ora 09.30 – interviul de selecție;
 • 16.08.2019, ora 13.00 – termen în care se afișează rezultatele finale;
 • 19.08.2019, ora 13.00 – termen depunere contestație cu privire la rezultatele finale;
 • 20.08.2019, ora 13.00 – termen afișare rezultate contestații cu privire la rezultatele finale;
 • 20.08.2019, ora 15.00 – termen afișare rezultate concurs – admis/respins.

Cerințe privind ocuparea postului:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt la Compartimentul R.U.O.N.S., tel. contact 0237.238.840.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituției din Focșani, str. Cuza Vodă nr. 50 – 52, județul Vrancea.

Sursa: posturi.gov.ro

Articole relaționate