Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de director tehnic:

 • 31.07.2019, ora 15.00. Compartimentul R.U.N.O.S, – termen limită depunere dosare concurs;
 • 02.08.2019, ora 13.00 – termen afișare rezultate selecție dosare;
 • 05.08.2019, ora 15.00 – termen depunere contestație cu privire la selecția dosarelor;
 • 06.08.2019, ora 15.00 – termen afișare rezultate contestații cu privire la selecția dosarelor;
 • 08.08.2019,ora 08.00 – desfășurării primei probe a concursului – testul- grila de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • 08.08.2019, ora 16.30 – termen afișare rezultate test-grilă;
 • 09.08.2019. ora 16.30 – termen depunere contestație cu privire la notarea probei scrise:
 • 09.08.2019, ora 18.00 – termen afișare rezultate contestații cu privire la notarea probei scrise;
 • 12.08.2019, ora 08.00 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • 12.08.2019, ora 15.00 – termen afișare rezultate prezentare proiect de specialitate;
 • 13.08.2019, ora 15.00 – termen depunere contestație cu privire la notarea proiectului de specialitate;
 • 13.08.2019, ora 17.00 – termen afișare rezultate contestații cu privire la notarea proiectului de specialitate;
 • 14.08.2019. ora 08.00 – interviul de selecție;
 • 16.08.2019, ora 13.00 – termen în care se afișează rezultatele final;
 • 19.08.2019, ora 13.00 – termen depunere contestație cu privire la rezultatele finale;
 • 20.08.2019, ora 13.00 – termen afișare rezultate contestații cu privire la rezultatele finale;
 • 20.08.2019, ora 15.00 – termen afișare rezultate concurs – admis/respins.

Cerințe privind ocuparea postului:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă, de licență sau echivalentă in profil tehnic;
 • au cel puțin 3 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul dc doctor în management.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt la Compartimentul R.U.O.N.S., tel. contact 0237238840.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituției din Focșani, str. Cuza Vodă nr. 50-52. județul Vrancea.

Articole relaționate