UAT COMUNA VRÂNCIOAIA organizează concurs pentru recrutarea funcționarilor publici pentru următoarele funcţii:

  • REFERENT CLASA A III A GRAD PROFESIONAL DEBUTANT — COMPARTIMENT EVIDENŢĂ AGRICOLĂ ŞI ARHIVĂ
  • CONSILIER I PRINCIPAL – COMPARTIMENT URBANISM ŞI CADASTRU

Proba scrisă va fi în data de 25 septembrie 2019, ora 10 iar interviul în data de 27 septembrie 2019.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

1. REFERENT III DEBUTANT – COMPARTIMENT EVIDENŢA AGRICOLĂ ŞI ARHIVĂ:
– Studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– Fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

2. CONSILIER I PRINCIPAL – COMPARTIMENT URBANISM ŞI CADASTRU:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în ştiinţe inginereşti, specializarea măsurători terestre şi cadastru
– Vechime în funcţie de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Locul de desfăşurare a concursului este la sediul UAT Vrâncioaia.

Dosarele se depun la secretariatul Primăriei Vrâncioaia, între orele 08:00 — 16.00, din data de 26. 08. 2019 până la data de 16 09. 2019.

Bibliografia, fişa postului precum şi alte date referitoare la concurs se pot obţine de la secretarul comunei, d-l Ochian Dan Viorel.

Tel: 0761 130062 și 0237/671056
E-mail: primariavrincioaia@yahoo.com

Sursa: https://www.facebook.com/vrincioaia.ro/photos/a.424065110956705/2820757864620739/?type=3&theater

Articole relaționate

Ofertă angajare Autovip Focșani

Ofertă angajare Autovip Focșani

Autovip Focșani angajează: – responsabil parc auto și șef atelier; – șofer categoria D; – mecanic auto. Pentru mai multe detalii ne puteți