Arealul este dominat de o vegetaţie caracteristică pădurilor de şleau puternic influenţată de existenta unor braţe secundare desprinse din râul Siret şi Putna, dar care sunt alimentate in proportie de peste 50% din panza freatică. Temperatura medie anuală a apei din aceste braţe este mult mai ridicata decat cea inregistrata pe raul Siret. Prin Hotărârea de Guvern   Nr. 1143 din 18 septembrie 2007, in baza avizului Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii nr 819/CJ/8.08.2005 a fost desemnata Rezervatia Naturala Padurea Merisor Cotul Zatuanului.

Arealul reprezinta un sector de interferenta intre doua unitati de relief distincte, dar strans legate din punct de vedere al evolutiei:Sectorul inferior al Culoarului Siretului si Interfluviul Putna – Siret.

Situat la est, Sectorul inferior al Culoarului Siretului, cuprinde albia minora, ocupată de cursul principal al Siretului,  si bratele secundare, garlele, meandrate din albia majora. Altitudinea absoluta a reliefului, dominat de suprafete cvasiorizontale scade usor catre sud si est, situndu-se jurul valorii medii de 39 de metri.

Din cadrul interfluviului Putna – Siret, se remarca arealul cuprins la est de localitatea Radulesti si nord-vest de Biliesti, unde, din  vechea albie au ramas  meandre parasite (belciuge), sectoare inmlastinite si balti, toate cu forma semicirculara, unele transformate prin interventie antropica  in iazuri pentru piscicultura. Astfel se diferentiaza doua subunitati distincte impuse de altitudine:regiunile joase,provenite din sectoare ale vechii albii minore si regiunile înalte astazi exploatate ca terenuri agricole.Altitudinea maxima este in nord-vest si masoara 38,1 m. in timp ce in extremitatea sud-vestica ajunge la 35,4 m. Diferentele intre cele doua trepte –regiunile joase si cele înalte- sunt de maxim 1,7m. Exceptand malurile cursurilor de apa, pantele sunt in jurul valorii de 5º.

Relieful minor include deasemeni crovuri, unele ocupate de vegetatie de lunca si estompate in peisaj,  popine si martori ale paleoalbiilor, microdepresiuni de albie,  maluri de albie.

Avifauna  este formată din cca. 141 specii de păsări, fiind o avifaună tipică pentru pădurile de luncă, cu diversitate mare de specii. Din punct de vedere sistematic, aceste specii fac parte din 16 ordine şi 43 de familii. Prezintă de asemenea importanţă speciile de pasaj, care deşi nu sunt însemnate sub aspect numeric (22 specii) sunt deosebite prin statul de conservare pe care îl au. Dintre acestea, se remarcă: Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Anser albifrons, Anas acuta, Aquila pomarina, Circus cyaneus, Falco peregrinus, Crex crex, Vanellus vanellus, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Numenius arquata, Tringa ochropus, Philomachus pugnax şi Larus minutus. Majoritatea acestor specii migrează în lungul Văii Siretului şi folosesc zona „Cotul Zatonului” ca loc de odihnă în timpul migraţiei.

Suprafata ariei protejate se suprapune SCI Padurea Merisor Cotul Zatuanului si este inclus SPA Lunca Siretului Inferior.

Sursa: http://apmvn.anpm.ro

⇒ Vezi și lista completă cu obiective turistice din Vrancea pe care noi le-am vizitat!

 

❤️ Abonează-te la canalul de Youtube invrancea.ro: https://bit.ly/2TUoygy
👍 Accesează pagina noastră de Facebook: https://bit.ly/3ey8OYw

Articole relaționate

Refugiul Pândar din Parcul Natural Putna Vrancea

Administrația Parcului Natural Putna-Vrancea, pune la dispoziția iubitorilor de natură Refugiul Pândar dotat cu observator pentru fotografierea faunei sălbatice din cuprinsul Parcului

Monumentul Independenței din Focșani Coperta

Monumentul Independenței din Focșani

Monumentul Independenţei din Focșani este situat pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, nr.15. Monumentul independenței fost ridicat la iniţiativa generalilor Gheorghe Macarovici şi Ion