Primăria Orașului Odobești, Județul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacantă de șef birou – Biroul Impozite și Taxe, Serviciul Buget-Finanțe.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor economice necesare exercitării funcției publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
  • cunoştințe de operare PC – nivel avansat;
  • cunoaștere corespunzătoare a actelor normative specifice domeniului de activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 martie 2014, ora 10:00: proba scrisă;
  • 12 martie 2014, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Odobești din Odobești, str. Libertății nr. 113, Județul Vrancea, telefon 0237/675.224, interior 221.

Sursa: http://posturi.gov.ro/post/sef-birouprimaria-orasului-odobestivrancea/

Articole relaționate