ANUNȚ

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (prin Hotărârea 1027/2014)

Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs pe data de 27.09.2017, un post de execuție de educator puericultor debutant și un post de execuție de infirmieră pe perioadă nedeterminată.

Click aici pentru mai multe detalii referitoare la posturile vacante susmenționate din cadrul Serviciului Public Creșe Focșani!


Ești în căutarea unui loc de muncă în Focșani / Vrancea? Îți propunem următoarele surse de informare:

Ai aflat de un job nou în Vrancea? Hai să-l facem public! Click pentru detalii!

Articole relaționate

Ofertă angajare Autovip Focșani

Ofertă angajare Autovip Focșani

Autovip Focșani angajează: – responsabil parc auto și șef atelier; – șofer categoria D; – mecanic auto. Pentru mai multe detalii ne puteți