Casa Județeană de Pensii Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de expert, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Informatică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul organizat de Casa Județeană de Pensii Vrancea şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul informaţiei;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

Concursul la Casa Județeană de Pensii Vrancea se va organiza conform calendarului următor:

01 aprilie 2016, ora 10.00: proba scrisă;
05 aprilie 2016, ora 12.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relații suplimentare se obțin la sediul CJP Vrancea din Focșani, str. Brăilei nr. 3bis, telefon 0237/212.627, interior 127.

banner sprijin pentru locurile de munca

Articole relaționate