VIDEO: Rezervația naturală Pădurea Neagră

Rezervația naturală Pădurea Neagră se gasește în Lunca Siretului și se caracterizează printr-un microrelief format din terase aluvionare joase (altitudine cca. 40 m), grinduri și conuri de dejecție laterală, microdepresiuni cu apa stagnată, dintre care unele sunt brațe părăsite ale Siretului, rezultate prin deplasarea albiei minore a acestuia spre est.

Căi de acces: drumul județean DJ 204 E Focșani –Petrești – Rădulești, continuat cu un drum local, pentru accesul către trupul Pădurea Neagră.

Vezi și Rezervația Pădurea Merişor – Cotul Zătuanului.

Sursa: luncasiretului.biodiversitate.ro

Articole relaționate

Clădirea Fostei Prefecturi Putna din Focșani

Sediul în care a funcționat această instituție, cunoscută focșănenilor cu numele de Consiliul Popular (Sfatul Popular), este situat pe strada Republicii din