Voleibalistele de la Sport Plus Brăila au fost în cantonament la Soveja Vrancea

Perioada de pregu0103tire fizicu0103 a fost finanu0163atu0103 de Ministerul Tineretului u015fi Sportului prin intermediul Direcu0163iei Judeu0163ene pentru Sport u015fi Tineret Bru0103ila u2022 u201cA fost o experienu0163u0103 ineditu0103 pentru sportivele noastre, u00een primul lor stagiu de pregu0103tire la munteu201d, a declarat Constantin Baciu.nnVoleibalistele de la ACS Sport Plus Bru0103ila au u00eencheiat, la sfu00e2ru015fitul su0103ptu0103mu00e2nii trecute, cantonamentul de pregu0103tire fizicu0103 generalu0103 de la Soveja, acu0163iune care a fost realizatu0103 prin proiectul u201cPerformanu0163u0103 u00een voleiu201d, finanu0163at de Ministerul Tineretului u015fi Sportului prin intermediul Direcu0163iei Judeu0163ene pentru Sport u015fi Tineret Bru0103ila. Proiect cuprins u00een cadrul programului nau0163ional u201cRomu00e2nia u00een miu015fcareu201d, care a reprezentat o perioadu0103 utilu0103 de pregu0103tire a echipelor acestui club bru0103ilean, u00eenscrise u00een competiu0163iile nau0163ionale.nnu201cA fost o experienu0163u0103 ineditu0103 pentru sportivele noastre u00een primul lor stagiu de pregu0103tire la munte. La Soveja am gu0103sit condiu0163ii excelente pentru ceea ce ne-am propus: mu0103rirea capacitu0103u0163ii de efort. Acolo am pus bazele perioadei ce urmeazu0103: pregu0103tirea tehnicu0103 u015fi jocurile de verificare. Ne bucuru0103m cu0103 prin acest proiect am adus u00een planificarea anualu0103 u015fi componenta pregu0103tirea fizicu0103 generalu0103. Fetele au ru0103spuns peste au015fteptu0103ri la efort, iar multiplele activitu0103u0163i de timp liber, ne-au fu0103cut su0103 ne aducem aminte cu plu0103cere de aceastu0103 experienu0163u0103. Este minunat cu0103 avem sprijin u00een baza proiectelor cu diferite instituu0163ii, asa cum a fost cazul acum cu Direcu0163ia Judeu0163eanu0103 pentru Sport u015fi Tineret Bru0103ilau201d, ne-a declaratu00a0Constantin Baciu, preu015fedintele clubului Sport Plus Bru0103ila.
Facebook
WhatsApp
Twitter
Email